Tilbake til alle

Stavanger Kommune | Interaxo

25 januar 2022

Stavanger Kommune | Interaxo

Stavanger Kommune reduserer konflikter og bedrer oversikten med Interaxo
Rehabiliteringen av Stavanger rådhus startet i februar 2021, og vil være klart til bruk i løpet av høsten 2024. Kommunen har svært høye ambisjoner, og har målsatt at rådhuset skal bli Norges første smarte bygg på nivå 3. 
Bedre oversikt med Visuelle Tavler
Ved bruk av Interaxo og Visuelle Tavler har Stavanger Kommune oppnådd økt effektivitet, redusert e-postkaos og manuelle prosesser i rehabiliteringen av Stavanger Rådhus. 

"Det er ingen tvil om at Interaxo er veldig effektivt, og gjør jobben min enklere. Det er en åpen kanal for alle involverte i prosjektet, og man kan gå inn for å se og følge opp. Det er absolutt å anbefale, og har fungert veldig bra. Det øker effektiviteten, og du får god oversikt over prosjektet" forteller Zakarias Chibssa, prosjektleder for Stavanger Kommune. 


Zakariaschibssa

Videre forteller Zakarias at de bruker Visuelle Tavler veldig aktivt for saker som dukker opp i prosjekteringen, eller andre relaterte spørsmål prosjekterende ønsker å få avklart.

"Du får en tidsfrist, du svarer, det blir loggført, og alle de som er tilknyttet til den saken får et varsel. Jeg synes det fungerer veldig bra, og det er kun de involverte som får varsel - men man kan også søke opp i loggen dersom man ikke husker om en sak allerede er blitt tatt opp". 

Bilde: Zakarias Chibssa

Reduserer konflikter med endringshåndtering i byggherrestyrt entreprise
Rehabiliteringen av Stavanger rådhus blir gjennomført som en byggherrestyrt entreprise. Dette innebærer at byggherren har hovedansvar for prosjekteringen, og selv inngår kontrakt med hver enkelt entreprenør. Med flere kontraktsforhold å følge opp i utførelsesfasen blir god oversikt og kommunikasjon ekstra viktig. 

"Vi har brukt endringshåndtering i Interaxo siden dag én, og synes det har fungert godt. Det som er veldig kult er at med en gang du flytter et dokument fra et steg i Interaxo så får du varsel. Det er veldig bra, og reduserer konflikter prosjektet" forteller Zakarias. 


Bilde: Stavanger Rådhus av LINK arkitektur

Med endringshåndtering i Interaxo får de aktuelle aktørene automatisk varsling. Dette fører til at potensielle konflikter som kan oppstå vedrørende hva som blir sendt og besvart når reduseres til et minimum. På denne måten kan alle aktører fokusere på det viktigste - nettopp å bygge. 

Zakarias forteller at bruken av Interaxo i endringshåndtering har økt effektiviteten, og skapt oversikt med sporbar kommunikasjon i prosjektet. Bruk av nummergenerator sikrer at alle endringene får et unikt endringsnummer basert på prosjektet og kontrakt, noe som gir entreprenørene en komplett oversikt over alle endringer, avvik, avklaringer m.m. relatert til sin kontrakt. "Det er veldig oversiktlig, man kan se hvilke rekkefølge du har håndtert det i. Du trenger bare å sete det opp med en gang, så skjer resten helt automatisk" sier Zakarias. 


Arbeidsflyt til BIM prosjektering
I rehabiliteringen av Stavanger Rådhus har de hatt stort fokus på BIM prosjektering med egen BIM-koordinator. Med bruk av revideringsmappe med publisering i Interaxo for modeller, har BIM-koordinator fått god kontroll på de ulike fagene. Hvert fag laster opp sin fagmodell og sender denne til godkjenning hos BIM-koordinator. Ved feil eller avvik i den enkelte fagmodell kommuniseres dette tilbake til prosjekterende som endrer og laster opp en oppdatert versjon i Interaxo. Når kollisjonstest er utført og alle fagmodeller er godkjent produserer BIM-koordinator en ny sammenstilt modell som tilgjengeliggjøres i Interaxo slik at alle aktører i prosjektet får tilgang. 

"Det synes jeg har fungert veldig bra for vår del" avslutter Zakarias. 


Ønsker du å vite mer om Interaxo? Ta kontakt for en uforpliktende samtale og gratis demonstrasjon her. 
Bimeye webinar