Tilbake til alle

Store fordeler for byggebransjens aktører som satser på digitalisering - funn i ny undersøkelse understreker omfanget.

25 juni 2021

Store fordeler for byggebransjens aktører som satser på digitalisering - funn i ny undersøkelse understreker omfanget.
Det rår generelt liten tvil i 2021 om fordelene ved å satse på digitalisering. I følge en ny, svensk studie har byggebransjen spesielt store besparelser å hente knyttet til både kostnader, effektivisering og klimaavtrykk. 


Ingeniør, Emma Cramér Hammars, har gjennomført en større, Svensk studie rundt bruken av BIM i byggebransjen, og ikke minst, hvordan mangelen på digitalisering kan knyttes til enorme kostnader og ineffektivitet for bransjen.  

BIM som modell og arbeidsmetodikk
BIM (Building Information Modeling) kan beskrives som den virtuelle fremstillingen (3D-modell) av et byggeprosjekt, hvor all data og informasjon er inkludert. Men BIM (Building Information Management) kan også være en beskrivelse av prosess og arbeidsmetodikk som benyttes for å håndtere all data knyttet til planlegging, design og konstruksjon av bygget. Måten å jobbe med BIM på erstatter tradisjonelle 2D-tegninger, og åpner samtidig opp for bedre samhandling, timebesparelser og kostnadseffektivitet i bygg- og anleggsbransjen.   
I følge Cramér Hammars studie står manglende, smart bruk av BIM i byggebransjen for store utfordringer både for kostnad og miljø.  

Kartlagte utfordringer bransjen står ovenfor i dag: 

  • Bygg- og anleggsbransjen, inkludert eiendom, står for 21% av Sveriges totale utslipp av klimagassutslipp.
  • Digitaliserings- og effektiviseringsutviklingen i næringen er relativt lav, og inntil 1/3 av alt arbeid som gjøres i produksjonen må gjøres på nytt. 
  • Manglende/dårlig kommunikasjon alene koster bransjen 65 mrd. Årlig.

(Kilde: Vinster med bättre samarbeten och kommunikation, Hållbart byggande med BIM som affärssystem / Stockholms Tekniska Institur 2021: Emma Cramér Hammars). 

 

En hygienefaktor for byggebransjen  

Med så åpenlyse fordeler skulle man tro BIM for lengst burde være som hygienefaktor å regne i byggeprosjekter. Lavere kostnader, reduserte avvik og mer effektiv prosjektgjennomføring er forholdsvis lavthengende frukt for de som enda ikke har tatt tilstrekkelige, digitale grep. Spørsmålet er hvorfor det da fremdeles finnes aktører som ikke tar i bruk tilgjengelige verktøy fremfor tradisjonelle arbeidsmetoder. 

Cramér Hammars beskriver utfordringen slik: 

“Det er fremdeles store mangler ved at byggeprosjektets prosesser ikke er effektive, til tross for at selskapene utfører løpende arbeid for å utvikle egne interne prosesser. Byggebransjen har i dag en veletablert byggeprosess, men de forskjellige aktørene leverer sin egen del uten å se helheten til neste aktør. Dette fører til feil, manuell overføring av informasjon og forsinkelser”.

I sin studie beskriver hun også hvordan BIM i stor grad utelukkende benyttes som modell for visualisering, men at digital kommunikasjon av åpne filer er sjelden og utvekslingen av informasjon mellom databaser nærmest ikke-eksisterende.

“As-built tegninger er ikke designet for digital gjenbruk i neste trinn. Den digitale modenheten i bransjen har ført til at modell- og dokumenthåndtering for as-built tegninger er utviklet som separate spor. BIM kan sjelden sees på som en digitalt oppdatert modell av virkeligheten gjennom hele livssyklusen, da tilbakemeldinger på informasjon om hva som er gjort i byggefasen ikke oppdateres”.

Med andre ord: Ved å jobbe med BIM som helhet (både modell og arbeidsmetodikk) og på tvers av aktører, vil bransjen kunne kvitte seg med store deler av sin digitale gjeld, og gå en langt mer effektiv og kostnadsbesparende prosjekthverdag i møte.  

Tribias BIM-collaboration gir støtte for alle prosjektets faser  

Tribia er ledende leverandør i Norden av samhandlingsløsninger til byggebransjen. Summen av våre løsninger utgjør det vi kaller BIM-collaboration, en komplett pakke verktøy som gir støtte for alle prosjektets faser og sørger for sporbarhet, kontroll og effektivisering i et byggeprosjekt. Om du er byggherre, entreprenør, eller prosjektleder kan våre løsninger hjelpe deg med å koordinere all informasjon og data som er knyttet til prosjektet ditt.

Ønsker du å vite mer om hvordan Tribias løsninger kan berike dine prosjekter? Ta kontakt med oss her, for en gratis demo og uforpliktende samtale.