Visuelle Tavler

Visuelle Tavler er et suverent verktøy for prosjekter i planleggingsfasen etter LEAN-prinsipp.

Kombinert med arbeidsmetoder innen VDC og ICE metodikk, gjør den visuelle fremstillingen det mye enklere å planlegge og designe prosjektprosessen korrekt fra starten av.

interaxo-logo-full-color-rgb-1

Slik fungerer Visuelle Tavler
Med Interaxo gjør du informasjon tilgjengelig for alle som er involvert i prosjektet gjennom alle faser av prosjektet. Hold styr på endringsledelse med arbeidsflyter og prosessoversikt.

Tverrfaglige avklaringer

Spørsmål og svar underveis i prosjektet håndteres løpende for å sikre god fremdrift. Involverte personer og representanter fra de ulike fagene legger inn sine spørsmål og delegerer disse til riktige grupper som kan gi et svar.

Oftest gjennomføres de et felles møte en gang i uken med alle involverte parter (ICE møte) for å gå gjennom alle spørsmål og svar og sørger for at ingenting ligger ubesvart.

VT2

 

Book demo

Leveranser

Med utgangspunkt i prosjektplanen har prosjektleder mulighet til å komplettere spørsmål og svar med leveranser for å gi alle prosjektdeltakere et felles bilde av alle leveransene i prosjektet.

Legg opp leveransene for eksempel i en workshop ved prosjektstart og avstem disse kontinuerlig under ICE møtene.

 

VT1

 

Book demo

Milepæler

Prosjektleder har ved hjelp av milepæler mulighet til å legge inn viktige datoer i henhold til hovedplan og gjøre dette synlig for hele prosjektgruppen.

Book demo

Se vår video om Visuelle Tavler

Hva våre kunder tenker om Visuelle Tavler

Frode Hjelmeland, Bygningsingeniør

Nordplan

"Dette er den nye hverdagen i prosjektgjennomføring". Frode kan fortelle om hvordan du før måtte reise langt for å gå gjennom arbeidstavler med alle andre som er involvert i prosjektet. Nå har du visuelle tavler både tilgjengelige og oppdaterte fra der man befinner seg på sin egen PC.
Mathias Lind, Leder for teknikk og utvikling

Veidekke Entreprenad AB

"Det er lett å se meldinger, leveranser mellom alle parter som er involvert i et prosjekt. Det er fordelaktig å samle det i et verktøy, for eksempel Interaxo, i stedet for et Excel-dokument eller i en e-post".

Book en uforpliktende demo