Visuelle Tavler

Visuelle Tavler er et suverent verktøy for prosjekter i planleggingsfasen etter LEAN-prinsipp. Kombinert med arbeidsmetoder innen VDC og ICE metodikk, gjør den visuelle fremstillingen det mye enklere å planlegge og designe prosjektprosessen korrekt fra starten av.

medium
visuelle tavler_2

Tverrfaglige avklaringer

Spørsmål og svar underveis i prosjektet håndteres løpende for å sikre god fremdrift. Involverte personer og representanter fra de ulike fagene legger inn sine spørsmål og delegerer disse til riktige grupper som kan gi et svar.

Oftest gjennomføres de et felles møte en gang i uken med alle involverte parter (ICE møte) for å gå gjennom alle spørsmål og svar og sørger for at ingenting ligger ubesvart.

 

Leveranser

Med utgangspunkt i prosjektplanen har prosjektleder mulighet til å komplettere spørsmål og svar med leveranser for å gi alle prosjektdeltakere et felles bilde av alle leveransene i prosjektet.

Legg opp leveransene f.eks i en workshop ved prosjektstart og avstem disse kontinuerlig under ICE møtene.

Milepæler

Prosjektleder har ved hjelp av milepæler mulighet til å legge inn viktige datoer i henhold til hovedplan og gjøre dette synlig for hele prosjektgruppen.

visuelle tavler_3