Tilleggsprodukter

Interaxo er markedsledende innen dokumenthåndtering, sporbar kommunikasjon og smidige prosesser. Vi har vært i bransjen i nesten 20 år, og har i denne tiden utviklet det som er blitt markedets beste samhandlingsløsninger for prosjekter i bygg- og anleggsbransjen.

Med hjelp av våre tilleggsprodukter til Interaxo løser du flere av dine utfordringer og du vil få mulighet til å skape enda større prosjektlykke for deg i dine prosjekter.

Interaxo eksport 

Når et prosjekt er avsluttet og du trenger å gjøre en avsluttende eksport av rommet ditt med tilhørende data så tilbyr Tribia en løsning for å å eksportere alt innhold i et lesbart format som kan lagres eller legges inn i andre ulike løsninger. Eksporten kan gjøres på USB stick, ekstern harddisk eller til din egen FTP server. Du får med hele mappestrukturen og alle filer samt metadata informasjon og medlemslister. Eksporten kan også tar ut på bakgrunn av tilgangskontroll til bruk for flere parter.

Bestillingen gjøres via skjemaet på lenken under.

Interaxo API

Utnytt mulighetene i vårt API og knytt dine løsninger til Interaxo for en mer effektiv hverdag! Mange tusen bruker Interaxo daglig for å sørge for sikker deling og kontroll på dokumenter, tegninger og modeller. Med Interaxo API kan systemeiere integrere og skreddersy for automatiske prosesser til kunder som virkelig automatiserer og forenkler din hverdag. Typiske integrasjoner kan være innsamling av data fra webskjema, tilgang til tegninger og modeller til mobile feltverktøy eller løpende arkivering av arkiv verdig informasjon.

Tilgang til API gjøres via skjemaet på lenken under.

Outlook 2 web

Hvis du har behov for å flytte epost og vedlegg i Outlook inn til en hvilken som helst nettbasert applikasjon så har du nok selv erfart at dette skaper problemer og ikke lett lar seg løse. Du må først laste filene ned til din filserver for så å dra de inn i webapplikasjonen og deretter fjerne filene fra filserveren i etterkant. Med Outlook2Web sin plugin for Outlook kan du nå gjøre dette i en enkel prosess. Installer plug-in og dra epost og vedlegg direkte fra Outlook inn til Interaxo.

Bestilling gjøres via skjemaet på lenken under.

Multifaktor autentisering

Øk sikkerheten ved pålogging med å bruke to-faktor autentisering fra Tribia. To-faktor autentisering er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging. Med to-faktor autentisering logger du inn med noe du vet (ditt passord) i tillegg til noe du får (f.eks. en kode på telefon). To-faktor autentisering gjør kontoen din sikrere fordi det hindrer andre å logge inn på din konto, selv om uvedkommende kjenner til ditt passord.

Dette fungerer på nesten samme måte som når du logger inn i nettbanken med BankID, med at du i stedet bruker en form for godkjenning eller en engangskode du mottar ved hjelp av installert mobil app.

FDV innsamling

Alle byggeprosjekter er ved forskrift og lov pålagt å overlevere FDV dokumentasjon til byggets eier senest ved søknad om ferdigattest. Med Interaxo kan du få en struktur, en arbeidsprosess og metode som bidrar til en effektiv, kontinuerlig og strukturert innsamling og ferdigstillelseskontroll av FDV dokumentasjonen som skal overleveres fra byggeprosjekter.

Vår mal for FDV innsamling støtter anerkjente standarder som NS3451 Bygningsdelstabellen, PA0802 Tverrfaglig merkesystem (TFM) for klassifisering av bygningsdeler og dokumentasjon, samt SN/TS 3456:2018 for FDVU dokumentasjon. Malen er selvfølgelig fleksibel og kan tilpasses slik dere ønsker å jobbe og til deres måte å klassifisere og strukturere dokumentasjonen på.

Ønsker du å gjøre FDV innsamlingen i samme system der øvrig prosjektsamhandling og dokumentasjon foregår? Og samtidig sikre en kontinuerlig og strukturert innsamling og overlevering til byggherre - så ta kontakt med oss for mer informasjon. Vil du vite mer les her: https://www.tribia.com/nyheter/kom-i-gang-med-fdv-innsamlingen-med-interaxo

Nasjonalmuseet