Sporbarhet og logg

Sporbarhet og logging av aktiviteter er en av de store styrkene til Interaxo. Full sporbarhet gir deg trygghet med tanke på hvilke beslutninger som er tatt og hvilke konsekvenser dette får.

sporbarhet_1
sporbarhet_2

Logging

Interaxo logger når noe endres, hva som endres, hvem som gjør endringene og hvor i prosjektrommet endringene blir gjort. Interaxo sine aktive mapper er utviklet for å støtte prosesser, tverrfaglig kommunikasjon og sporing av endringer med detaljerte logger.

I aktive mapper kan et dokument eller en sak med tilhørende dokumenter organiseres etter egendefinert metadata og får dermed egen logg.

 

Aktive mapper gjør prosessen enklere

Aktive mapper gjør Interaxo spesielt godt egnet for beslutningsstøtte i prosjekter og benyttes eksempelvis for håndtering av tegningsrevisjoner, endringer, tekniske avklaringer, krav og målebrev. Ettersom hver sak eller hvert dokument får sin egen oppføring, og en egen logg, blir alt som er relevant for saken samlet på ett sted. Her loggføres det eksempelvis når noe legges til, fjernes eller endres, både i form av filer, metadata eller kommentarer i diskusjonsfeltet.

Ved bruk av arbeidsflyt logges det også ved endring av status på en sak, hvem som endret status, hvilken sak det gjelder og når det ble gjort. Det loggføres også på en oppføring når en bruker velger å sende et varsel til andre brukere.

På filnivå finnes det også en egen hendeseslogg som viser hvem som har sett på filen, enten ved å åpne i vieweren eller ved å laste nedfilen.

sporbarhet_3