Sporbar samhandling

Interaxo er utviklet med sporbarhet i tankene og basert på erfaring fra tusenvis av prosjekter som diskuterer spørsmål av stor betydning. Full sporbarhet gir deg trygghet med tanke på hvilke beslutninger som er tatt og konsekvenser det får.

Resurs 3
icons-blue_process
icons-blue043
icons-blue_Candidate
Sporbarhet på tvers i prosjektet sikrer et godt beslutningsgrunnlag
Sporbarhet reduserer risiko og forenkler prosjektgjennomføringen
Se hvem som gjorde hva, når og på hvilket grunnlag

Sporbarhet på tvers av løsningen

Sporbarheten er spesielt tydelig i de aktive mappene som er utviklet for å støtte prosesser, tverrfaglig kommunikasjon og sporing av endringer med detaljerte logger.

I aktive mapper kan et dokument eller en sak med tilhørende dokumenter organiseres etter egendefinert metadata og får sin egen logg.

sporbar samhandling_1
sporbar samhandling_2

Detaljert logging

Loggen brukes aktivt i prosjektet, ett eksempel er å se hvem som sendte en oppføring til et annet trinn i en arbeidsflyt for en godkjenningsprosess og når dette skjedde. Loggen for hver oppføring viser hvem som gjorde hva, på hvilket tidspunkt og hvor endringen ble gjort. Dette betyr at prosjektet kan være sikker på at det ikke gjøres endringer i et dokument eller dets metadata uten at Interaxos logg viser det.

Det er ingen måte å endre historisk informasjon, både fordi alle endringer i en oppføring logges og fordi prosjektet kan velge å låse alle oppføringer som sendes til et bestemt trinn i en arbeidsflyt.