Sikkerhet

Siden 2001 har Tribia levert sine samhandlingsløsninger til kunder med fokus på stabilitet og sikkerhet. Det er dermed lagt stor vekt på sikkerhet for driftsmiljøet som er lokalisert i Norge og beskyttet av norsk lovverk.

Resurs 1
icons-blue004
icons-blue_Cloud code
icons-blue_Teamwork laptop
icons-blue_Smartphone
Sikkerhetskopiering av data 2 ganger i døgnet
All datatrafikk i Interaxo blir kryptert
Ekstern sikkerhetstesting utføres jevnlig
To-faktor autentisering for brukere

Backup

Data som ligger på Interaxo blir sikkerhetskopiert 2 ganger per døgn og slettede/endrede filer oppbevares i 30 dager. Det fysiske driftsmiljøet er fordelt på 2 anonyme datasentre og informasjon som lagres i Tribia sine samhandlingsløsninger blir speilet i sanntid for rask gjenoppretting ved en eventuell katastrofe.

Driftsmiljøet til Interaxo er både sikret mot naturkatastrofer og cyberangrep

Resurs 7
sikkerhet_5

Multifaktor autentisering

Øk sikkerheten ved pålogging med å bruke to-faktor autentisering fra Tribia. To-faktor autentisering er et ekstra sikkerhetsnivå for innlogging. Med to-faktor autentisering logger du inn med noe du vet (ditt passord) i tillegg til noe du får (f.eks. en kode på telefon). To-faktor autentisering gjør kontoen din sikrere fordi det hindrer andre å logge inn på din konto, selv om uvedkommende kjenner til ditt passord.

Dette fungerer på nesten samme måte som når du logger inn i nettbanken med BankID, med at du i stedet bruker en form for godkjenning eller en engangskode du mottar ved hjelp av installert mobil app.

Brukernavn og passord

Interaxo har passordbeskyttet pålogging for alle brukere. Ved invitasjon av nye brukere må korrekt e-postadresse legges til av Kundens administrator, noe som blir brukernavnet til brukeren. Brukere som inviteres inn til Interaxo får selv mulighet til å velge et passord for sin bruker. Ved valg av passord stilles det krav til bruk av små og store bokstaver, samt bruk av tall og spesialtegn.

Tribia tilbyr også muligheten for federering mot kundens AD for enkel og sikker bruker autentisering. Ta kontakt med en av våre selgere for mer informasjon.

sikkerhet_4
Resurs 4

Kryptering

Alle data som går over nettet til og fra vår applikasjon er kryptert, dette inkluderer brukernavn og passord. Ingen av våre servere er eksponert på Internett hvilket umuliggjør aksess til underliggende systemer eller systembrukere/passord utenifra

Ekstern sikkerhetstesting

Tribia samarbeider med ekstern sikkerhetsfirma som gjennomfører regelmessige sikkerhetstester av systemet. Testene inkluderer både blackbox testing og whitebox testing samt Red Team øvelser. Alle anbefalinger fra disse eksterne testene tas til følge og implementeres slik at både applikasjonen og organisasjonen til enhver tid tilfredsstiller de strengeste krav til sikkerhet.