Din nøkkel til suksess i prosjekter

Jobber du med prosjekter innen bygg og anlegg? Da vet du godt at samhandling og koordinering av aktører, roller, dokumenter, modeller, tegninger og frister er ressurskrevende, og at feil kan få store konsekvenser. Noen sliter med oversikt og kontroll  - det kan være kaotisk å holde orden - derfor bruker mange Interaxo.  Interaxo er et sikkert sted for samhandling og dokumenthåndtering i skyen!

Det er enkelt å ta i bruk - og blir fort en måte å jobbe på.

Prosjekterende

Jobben som prosjektleder kan være svært utfordrende. Interaxo hjelper deg å holde styr på alle de tegninger og modeller som skal håndteres gjennom hele prosjektet.

Entreprenør

For entreprenører er forsinkede leveranser og små marginer en velkjent utfordring. Interaxo hjelper deg å sikre leveranser, deling og kommunikasjon mellom deg og dine samarbeidspartnere.

Byggherre

Vi vet at du som byggherre er opptatt av å holde oversikt og samtidig ha kontroll på prosjektene.
Interaxo støtter beslutningsprosesser, endrings-håndtering og rapporteringer.

"Samhandlingen med kunder og leverandører
er nå betydelig enklere. Oversiktlige visuelle godkjenningsprosesser gir raskere
og bedre kontroll i prosjektene."

- Trond Simensrud, prosjektleder i Hæhre Entreprenør

icons-blue008
Endringshåndtering

Få full kontroll på alle krav om endringer og endringsordre i dine prosjekter mellom ulike parter

icons-blue_Teamwork laptop
Avvikshåndtering

Med Interaxo får du hjelp til å håndtere ulike typer avvik som potensielt kan få store konsekvenser på fremdriften i prosjektet

icons-blue021
Tegningshåndtering

Skap trygghet i prosjektet og forhindre feil med sikker tilgang til alltid siste godkjente tegning

icons-blue007
Revisjonshåndtering

Håndter teknisk dokumentasjon og fagmodeller som har behov for revidering i en effektiv beslutningsprosess

icons-blue016
Saker og oppgaver

Sikre deg oversikt over status, forsinkelser, avhengigheter og hva som er besluttet ved gode aksjonslister

icons-blue_meeting
Effektiv møtemetodikk

Jobb mer effektiv med møter ved hjelp av aksjonslister og visuelle tavler

icons-blue_process
Sporbar samhandling

Full sporbarhet gir deg trygghet med tanke på hvilke beslutninger som er tatt og konsekvenser det får

icons-blue_Cog wheel turning
FDV innsamling

Sørg for god struktur av innsamling og overlevering av lovpålagt dokumentasjon ved hjelp av Interaxo