Hvilke prosesser Interaxo gir støtte for

Funksjoner og løsninger

Med Interaxo gjør du informasjon tilgjengelig for alle som er involvert i prosjektet gjennom alle faser av prosjektet. Du får full oversikt over endringer og avvik med arbeidsflyt og prosessoversikt.

Nedenfor er alle tilgjengelige funksjoner, tilpasninger, tilleggsprodukter og prosesser som Interaxo gir støtte til. 

interaxo-logo-full-color-rgb

Løsninger
Med Interaxo får du støtte i disse prosessene knyttet til ditt byggeprosjekt. Klikk på + for å lese mer om hver løsning.

Endringshåndtering

I Interaxo bygger man opp alle relevante prosesser relatert til endringer. Dette kan være varsel om endring (VOE), krav om endring (KOE) fra entreprenøren, eller en endringsordre (EO) som kommer fra byggherre.

Ved hjelp av en tilpasset arbeidsflyt vil kravene effektivt bli behandlet av de riktige parter. Hver endring får sin egen logg for sporing av alt som angår endringen, samt et kommentarfelt for effektiv kommunikasjon mellom de involverte aktørene. Dette reduserer antall e-poster og telefoner til et minimum.

Book demo

Avvikshåndtering

Alle avvik i Interaxo kan knyttes direkte til modellen i vår BIM viewer. Enten ved å linke til objekter fra oppfølgingen, eller ved å opprette en oppføring direkte mens du er inne i modellen.

Ved å samle alle avvikshåndteringer i Interaxo kan du også lære av dine avvik til senere prosjekter. Du kan enkelt få oversikt over alle typer avvik, sammenligne dette med andre typer prosjekter, og se hvor man kan forbedre seg til neste prosjekt.

Book demo

Tegningshåndtering

Med Interaxo sin automatiske arbeidstegningsliste får du en oversikt over alle tegningene i prosjektet, inndelt etter type, fag, format, målestokk, og revisjon. Dette gjør det svært enkelt å finne igjen tegninger, da du kan gruppere og søke etter det du har behov for. Tegningsfilen åpnes enkelt ved å klikke på linken i tegningslisten.

I tillegg til dette ligger det en egen funksjonalitet for bestilling av tegninger som er lagt opp for å ligne tradisjonell nettbutikk funksjonalitet. Brukere med rettigheter kan dermed bestille tegninger og filer de ønsker å sende til print via Interaxo gjennom en enkel knapp.

Book demo

Revisjonshåndtering

Revisjonshåndteringen støtter enkel import av en Excel-liste, eksempelvis i form av et dokument liste, eller tegningsliste med tilhørende informasjon. Interaxo støtter import av mange filer samtidig, og filene finner automatisk sin oppføring basert på dokumentnummer eller tegningsnummer. Det blir automatisk generert nytt revisjonsnummer og revisjonsdato når en ny revisjon lastes opp. Når revisjoner blir godkjent kan de publiseres til steget for «siste revisjon», og bli en gjeldende revisjon. Dette steget inneholder alltid gjeldende tegning, modell eller dokument. Revisjonshåndteringen til Interaxo fjerner enhver tvil om hva som er gjeldende revisjon, og sikrer en sporbar prosess.

Book demo

Saker og oppgaver

Interaxo lar deg sette opp egne aksjonslister, samtidig som du enkelt får oversikt og kan dele informasjonen med deltagerne i prosjektet. Sikre deg oversikt over status, forsinkelser, avhengigheter og hva som er besluttet. Aksjoner og issues håndteres best i en aktiv mappe med arbeidsflyt.

Nye aksjonspunkter kan registreres direkte fra mobil med bilder og metadata via Interaxo Onsite appen, eller direkte på nett. Nye aksjoner kan tildeles en, eller flere ansvarlige brukere og brukergrupper. Ved å jobbe med aksjonslister på en god måte får prosjekteier lett oversikt over status på alle aksjoner, og ved bruk av metadata kan knytte isse opp mot kontrakt, rom fag og viktighet.

Book demo

Effektiv møtemetodikk (Visuelle Tavler)

Tradisjonelle møtereferat kan opprettes og tilgjengeliggjøres for hele prosjektgruppen. Ved bruk av aksjonslister vil du effektivisere forarbeidet, og forenkle godkjenningsprosessen. På denne måten kan du minske antall e-poster i prosjektet, hvor man kan effektivisere arbeidet og avklaringene rundt aksjonspunkter før, etter og under møtet.

Ved bruk av Visuelle Tavler får du oversikten du trenger for å ha et effektivt møte og sikre oppfølging av saker. Den visuelle fremstillingen gjør det mye enklere å planlegge, og designe prosjektprosessen korrekt fra staten av. «Spørsmål og svar-tavler» hjelper deg å håndtere alle spørsmål og svar i prosjektet slik at du reduserer administrasjon og møtetid, samt gjennomføring av møter blir mer effektivt.

Les mer om Visuelle Tavler her

Sporbar samhandling

Interaxo er utviklet med sporbarhet i tankene, og basert på erfaring fra tusenvis av prosjekter som diskuterer spørsmål av stor betydning. Full sporbarhet gir deg trygghet med tanke på hvilke beslutninger som er tatt og konsekvenser det får. Interaxo har sporbarhet på tvers av løsningen. Et eksempel på dette er aktive mapper, som er utviklet for å støtte prosesser, tverrfaglig kommunikasjon og sporing av endringer med detaljerte logger.

I aktive mapper kan et dokument eller en sak med tilhørende dokumenter organiseres etter egendefinert metadata, og får sin egen logg. I tillegg til dette har Interaxo detaljert logging som brukes aktivt i prosjektet. Ett eksempel er å se hvem som sendte en oppføring til en annet trinn i en arbeidsflyt for godkjenningsprosess, og når dette skjedde. Loggen for hver oppføring viser hvem som gjorde hva, på hvilke tidspunkt og hvor endringen ble gjort.

Book demo

FDV-innsamling

For å sikre god FDV-innsamling er det viktig å være bevisst på hvordan du ønsker å strukturere dette før prosjektet starter.

Ved bruk av Interaxo sin FDV-innsamling sikrer du en kontinuerlig innsamling og oppfølging av data. Vi tilbyr vårt skreddersydde malverk, og prosesser som enkelt viser underentreprenører og leverandører, og hva som skal leveres av informasjon for hver bygningsdel.

Les mer om FDV innsamling her
Funksjoner
Med Interaxo gjør du informasjon tilgjengelig for alle som er involvert i prosjektet gjennom alle faser av prosjektet. Hold oversikt over endringsledelse med arbeidsflyt og prosessoversikt. Klikk på + for å lese mer om hver funksjon.

Samhandling

Interaxo er en skybasert samhandlingsløsning for interne og eksterne parter, utviklet for bygg- og anleggsbransjen. Hovedfokuset er brukervennlighet, sporbarhet og sikkerhet. Brukerne kan lett dele mapper og dokumenter, og enkelt finne frem til informasjon med smarte søkefunksjoner. Book demo

Dokumenthåndtering

Interaxo tilbyr effektiv, sikker og enkel dokumenthåndtering som er tilgjengelig for alle i prosjektet, og har full versjonshistorikk som sikrer deg god kontroll over alle filformater. Book demo

Aktive mapper

Aktive mapper gjør det mulig for deg å jobbe mer effektivt med saker og avklaringer ved hjelp av egendefinerte metadata. På denne måten kan alle som har tilgang til prosjektstrukturen i Interaxo enkelt sortere, gruppere, og filtrere innholdet for å gjenfinne dokumenter og saker. Book demo

Arbeidsflyt og godkjenning

Interaxo tilbyr aktive mapper med arbeidsflyt, der du enkelt kan bygge opp en arbeidsflyt med steg for å støtte spesifikke prosesser i et byggeprosjektet. Hvert steg kan ha sin egen tilleggskontroll for hvem som får behandle noe videre og automatisk varslinger. På denne måten kan du støtte dine spesifikke prosesser i prosjektet, og sørge for effektive og riktige beslutninger. Book demo

Revidering og publisering

Med Interaxo har du prosess- og prosjektplanlegging sammen med kommunikasjon mellom alle parter. Dette sørger for at du har full kontroll på gjeldende revisjon, og hva som er endret og besluttet.

Revisjonshåndteringen støtter enkel import av Excel-lister og tegningslister med tilhørende opplysninger. Du kan importere mange filer samtidig, og vil automatisk få nytt revisjonsnummer og revisjonsdato når den er importert. Når revisjoner blir godkjent kan de enkelt bli publisert til “siste revisjon”. Informasjonen vil da bli tilgjengelig for alle som har tilgang.

Book demo

Visuelle Tavler

Visuelle Tavler er et suverent verktøy for deg som jobber og planlegger etter LEAN-prinsipp, VDC og ICE-metodikk. Den visuelle fremstillingen gjør det enklere å planlegge og designe prosjektprosessen korrekt fra start. Involverte aktører og representanter kan legge inn sine spørsmål, og delegere disse til de riktige gruppene som kan gi et svar.

Prosjektleder har mulighet til å komplettere spørsmål og svar med leveranser for å gi alle prosjektdeltakere et felles bilde av alle leveransene i prosjektet. I tillegg til dette kan prosjektleder legge til viktige datoer ved hjelp av milepæler, og synliggjøre dette for hele prosjektgruppen.

Jeg vil vite mer om Visuelle Tavler

Visualisering BIM/3D/2D

Interaxo har kraftige viewere for IFC, DWG, DWF, PDF, TIFF, Office-filer og standard bildefiler. I IFC vieweren kan du enkelt navigere flere fagmodeller, isolere objekter, og få metadata på objektnivå. Vieweren gir deg ulike versjoner av en modell, som gir deg rask tilgang til historiske data og muligheten til å sammenligne to versjoner. Book demo

Sporbarhet/logg

Sporbarhet og logging av aktiviteter i prosjektet gir deg trygghet på beslutninger som kan ha store konsekvenser. Interaxo logger når noe endres, hva som endres, hvem som gjør endringene, og hvor i prosjektrommet endringene blir gjort.  Book demo

Arkivering og eksport

Alt av innhold kan eksporteres ut av Interaxo på ulike formater, både løpende og ved prosjektets slutt. Tribia tilbyr også Interaxo Eksport, som et komplett eksport av et helt prosjektrom med tilhørende innhold. Her følger hele mappestrukturen med alle filer, filversjoner, samt logger og kommentarer. 

Jeg vil vite mer om arkivering og eksport

Tilgangskontroll

Ved bruk av tilgangskontroll kan du enkelt administrere hvert rom og mappestruktur uten hjelp av leverandøren. Hvert rom kan ha sin egen mappestruktur med egen medlemshåndtering, som støtter et stort antall medlemmer med ulike rettigheter. Interaxo har støtte for at tilgangskontroll lagres som en del av en mal for prosjektrom, slik at rettigheter blir ferdig definert når nye prosjekter opprettes. Rettigheter kan bestemmes på enkeltbrukere og på medlemsgrupper. Book demo

Sikkerhet

Tribia har stort fokus på sikkerhet og stabilitet. Det er dermed lagt stor vekt på sikkerhet for driftsmiljøet som er lokalisert i Norge og beskyttet av norsk lovverk.

  • Data som ligger på Interaxo blir sikkerhetskopiert 2 ganger per døgn, og slettede/endrede filer oppbevares i 20 dager.
  • All data som går over nettet til og fra Interaxo er kryptert, slik som blant annet brukernavn og passord. Ingen av våre servere er eksponert på internett, noe som umuliggjør aksess til underliggende systemer utenfra.
  • Tribia samarbeider med ekstern sikkerhetsfirma som gjennomfører regelmessige sikkerhetstester av systemet.
  • Det er mulig å bestille to-faktor autentisering fra Tribia for å øke sikkerheten ved pålogging. Dette sikrer at ikke andre kan logge inn på din konto, selv om uvedkommende kjenner til ditt passord.
Les mer om sikkerhet her

Mobilitet

Interaxo er helt skybasert, og det er kun behov for en nettleser for å bruke løsningen. Enten du er på PC eller nettbrett. Vi har utviklet to inkluderte apper, for å dekke dine samhandlingsbehov. Interaxo onSite er appen som gjør det mulig for brukerne å registrere avvik, skrive korte notater, og gjøre alt tilgjengelig for videre behandling selv i offline-modus. Interaxo Mobile gir brukerne tilgang til alle dokumenter i Interaxo uansett hvor de er. På denne måten kan alle aktørene i prosjektet enkelt registrere informasjon, og få tilgang til informasjonen de selv trenger. Book demo
Tilpasninger
Tilpass verktøyet til deg og ikke omvendt. Interaxo sin styrke er i stor grad basert på fleksibiliteten og at den er veldig enkel å konfigurere for å passe behov som oppstår i prosjekter.

Konfigurering

Interaxo sin styrke er i stor grad basert på fleksibilitet, og at den er veldig enkel å konfigurere for å passe behov som oppstår i prosjekter. Løsningen administreres av deg selv, og krever få eller ingen ressurser fra en IT-avdeling. I Interaxo har du muligheten til å definere og lagre prosjekteromsmaler med forhåndssatte og justerbare innstillinger. Ved å gjøre dette har prosjekter tilgang til et prosjektspesifikt rom med samme mappestruktur, prosesser, tilgangsrettingheter og varslingsinsillinger som prosjektrommets mal. 

Én mal vil ikke passe til alle prosjekter, og det er derfor vi hjelper våre kunder med å lage to eller tre forskjellige sett med maler basert på størrelsen og kompleksiteten i prosjektene. Book en uforpliktet samtale med oss om Interaxo i dag, for å få mer informasjon om konfigurering og tilpasningsmuligheter. Book en uforpliktet samtale med oss om Interaxo i dag, for å få mer informasjon om konfigurering og tilpasningsmuligheter

API/ Integrasjoner

Med Interaxo sitt åpne API kan dere knytte sammen systemer dere bruker daglig. API-et gir deg tilgang til å hente og oppdatere informasjonen fra Interaxo inn i andre systemer og applikasjoner. Smartere arbeidsmåter gjør flyten av data mer effektiv og forenkler din arbeidshverdag. Book en uforpliktet samtale med oss om Interaxo i dag, for å få mer informasjon om API og integrasjoner
Tilleggsprodukter
Med hjelp av våre tilleggsprodukter til Interaxo løser du flere av dine utfordringer og du vil få mulighet til å skape enda større prosjektlykke for deg i dine prosjekter.

Interaxo Eksport

Tribia tilbyr også Interaxo Eksport, som et komplett eksport av et helt prosjektrom med tilhørende innhold. Her følger hele mappestrukturen med alle filer, filversjoner, samt logger og kommentarer. Eksporten kan gjøres på en USB stick, ekstern harddisk eller til egen FTP server. Bestill Interaxo Eksport ved å fylle ut skjemaet her

Interaxo API

Med Interaxo sitt åpne API kan du knytte dine løsninger til Interaxo for en mer effektiv hverdag! Her kan systemeiere integrere og skreddersy for automatiske prosesser til kunder. Typiske integrasjoner kan være innsamling av data fra webskjema, tilgang til tegninger og modeller til mobile feltverktøy eller løpende arkivering. Få tilgang til API ved å fylle ut skjemaet her

Outlook 2 Web

Outlook2web er en plugin for Outlook som gjør det enkelt å flytte e-post og vedlegg fra Outlook til hvilken som helst annen nettbasert applikasjon. Ved bruk av denne plug-in kan du enkelt dra e-post og vedlegg direkte fra Outlook inn til Interaxo, og dermed spare tid og frustrasjon. Bestill Outlook2Web ved å fylle ut skjemaet her

Multifaktorautentisering

Ved bruk av to-faktor autentisering fra Tribia kan du øke sikkerheten ved pålogging. På denne måten logger du inn med passordet ditt, samt en kode på sms. Dette gjør kontoen sin sikrere fordi det hindrer at uvedkommende kan logge inn p din konto selv om de kjenner til ditt passord. Bestill multifaktorautentisering her

FDV Innsamling

Med Interaxo kan du få en struktur, arbeidsprosess og metode som bidrar til en effektiv, kontinuerlig og strukturert innsamling og ferdigstillelse kontroll av FDV dokumentasjon som skal overleveres fra byggeprosjekter. Malen er fleksibel, og kan tilpasses slik dere ønsker å jobbe, klassifisere og strukturere dokumentasjonen på. Vår FDV innsamling støtter anerkjente standarder som:

  • NS3451 Bygningsdelstabellen
  • PA0802 Tverrfaglig merkesystem TFM for klassifisering av bygningsdeler og dokumentasjon
  • SN/TS 3456:2018 for FDVu dokumentasjonen.
Les mer om FDV innsamling her
Hvorfor skal du velge Interaxo

En løsning for samhandling og dokumenthåndtering

Å skape oversikt og kontroll over prosjektene dine kan være utfordrende, og det er ikke alltid lett å holde oversikt på alt som skjer - derfor velger mange å bruke Interaxo. Interaxo er et sikkert sted for samarbeid og dokumenthåndtering i skyen. Den er enkel å implementere og blir raskt en naturlig del av arbeidsflyten.

Interaxo for ulike aktører

projektor-icon1
Prosjektleder

Rollen som prosjektleder kan være veldig utfordrende. Interaxo hjelper deg å holde kontroll på alle tegninger og modeller som håndteres under prosjektet.

entreprenor-icon1
Entreprenør

Interaxo hjelper deg å sikre at leveranser kan utføres i tide og at prosjektdokumentasjon enkelt kan deles og kommuniseres mellom alle prosjektets deltakere.

byggherre-icon1
Byggherre

Vi vet at du som byggherre er opptatt av å ha full oversikt og kontroll over prosjektene dine. Interaxo er en god støtte i beslutningsprosessene, endringshåndtering og rapportering.

Book en uforpliktende demo