Dokumenthåndtering

Du bygger selv opp din egen dokumentstruktur i Interaxo og for vanlig filhåndtering så har vi noe som heter enkle mapper. Enkle mapper er noe alle kjenner igjen fra Windows utforsker, men det har støtte for versjonskontroll, versjonskommentarer og sikker rettighetsstyring.

dokumenthåndtering_1
tilgangskontroll_1-1

Tilgangskontroll

Interaxo har en veldig brukervennlig og fleksibel tilgangskontroll som enkelt kan administreres av Kunden uten hjelp av leverandøren.

Hvert rom kan ha sin egen mappestruktur med en egen medlemshåndtering og støtter et stort antall medlemmer med ulike rettigheter. Rettigheter kan eksempelvis defineres på mapper i alle nivåer og filnivå.

Les mer om tilgangskontroll her

Opplasting og redigering av filer

Interaxo støtter opplasting og lagring av alle typer filer. Ved hjelp av «dra og slipp» kan du enkelt laste opp både filer og mapper i samme prosess.

I Interaxo kan en fil redigeres ved at brukeren åpner Office-filer direkte for redigering i lokal office-pakke og lagre ny versjon ved å lagre på vanlig måte. For filer som ikke er Office filer kan man låse filen for redigering og laste ned og opp igjen en ny versjon manuelt.

dokumenthåndtering_2
dokumenthåndtering_3

Versjonshistorikk

Interaxo har full versjonshistorikk, både del- og hovedversjoner, for alle filformater og det blir en ny versjon hver gang en fil blir oppdatert. Versjonshistorikk på filer kan ikke slås av. Ved å laste opp et dokument med likt navn vil Interaxo spørre om det nye dokumentet skal bli en ny versjon eller legges til som en separat fil.

I interaxo kan versjonshistorikken til en fil inneholde ulike filformater, eksempelvis ved at en word-fil blir oppdatert flere ganger og at den siste versjonen er en PDF.