Building Lifecycle Management

Skap din digitale tvilling i vår BIM-collaboration løsning

Ved hjelp av vår BIM-collaboration løsning som støtter kontinuerlig innsamling av forvaltningsdokumentasjon og data som kobles til objektene i BIM modellen.

BLM figur

Få tilgang til geometri, BIM data og tilhørende dokumenter gjennom hele bygningens livssyklus

Building Lifecycle Management (BLM) er praksisen med å designe, konstruere og drifte et anlegg med et enkelt sett med interoperable data.

Les mer om Tribias BIM-collaboration

Våre tre løsninger Interaxo, Bimeye og Unizite inngår i vår BIM-collaboration løsning

BIM-collaboration gjør det mulig for alle deltagere å samarbeide, dele og kommunisere prosjektdata (inklusivt BIM-data) gjennom alle prosjektets faser der informasjon er oppdatert og tilgjengelig i skyen. 

Digitale tvillinger medfører smartere forvaltning, drift og vedlikehold

Gjennom våre kraftfulle verktøyer samler du inn og skaper den digitale tvillingen eller den digitale representasjonen av det ferdige bygget. BIM data, geometri og tilhørende dokumenter i den digitale tvillingen overføres til vårt søsterselskaps Facility Managment løsninger.

I deres omfattende IWMS løsninger vil alle data lagres riktig og er tilgjengelig for alle interessenter når som helst. Dette gir bedre betingelser for en mer lønnsom virksomhet i løpet av bygningens livssyklus, fra arealdesign og byggeplaner til innkjøp av materialer, konstruksjon, renovering, drift og vedlikehold, og til slutt riving av bygningen.