Tilgangskontroll

Administratorer kan invitere brukere, opprette roller og deres rettigheter

Rettigheter

Ved å sette opp prosjektets rettigheter og tilganger kan administratorer definere hvilke prosjektdeltagere som kan se, endre eller hvis de skal ha muligheten til å synkronisere modeller fra BIM designverktøy som gjør det enkelt å forsikre seg om riktig ansvarsfordeling i prosjektet.

Administratoren kan enkelt få oversikten over brukere og deres roller og dermed også deres rettigheter og tilganger fra øverste nivå i prosjektet helt ned til detaljene.

Book demo
usermgmt-mac