Synkronisering

Toveis synkronisering mellom BIM designverktøy og Bimeye forsikrer at begge deler alltid er oppdaterte

Synkronisering

Bimeye muliggjør prosjektet å samle sammen informasjon fra ulike modeller og BIM designverktøy, som Autodesk Revit, Graphisoft Archicad og åpen BIM med SimpleBIM. Dette samlede datamiljøet (engelsk: Common Data Environment) lar alle prosjektdeltagerne endre og håndtere informasjon, selv de som normalt ikke bruker designverktøy.

Koblingen mellom BIM designverktøyene og Bimeye lar informasjon å bli sendt til Bimeye fra modellene samt oppdatere informasjonen i Bimeye og sende den tilbake til modellen igjen.

Book demo
Bild3a
archicad-transparent
revit
simplebim
ifc