Arbeid effektivt med BIM

Effektiv sammenstille og kommunikasjon av data og produktinformasjon til en felles datahåndteringsløsning sparer tid for konsulenter og for prosjektet generelt. Oppdaterte og korrekte data reduserer feil og kjøp, mens en forbedret og enklere måte å sjekke og kvalitetssikrede data forbedrer fremdriften.

Bimeye for BIM koordinatorer

Få full kontroll på prosjektet ved å sette opp påkrevd informasjon som skal leveres i tillegg til rettigheter til å se og endre den informasjonen. Involver de riktige personene i prosjektet, selv fag som ikke direkte modellerer i BIM verktøyene, slik som brann og innkjøp. Muligheten til å eksportere og importere data gjør det mulig å justere hvor det trengs og ikke trenge å manuelt legge inn større mengder data.

Byggherrer

Påse at all informasjonen du trenger som byggherre, både i prosjektet og i drift vil bli levert i prosjektet. Spor endringer til informasjonen og sammenlign versjoner av modeller for en god visuell innsikt i designprosessen. Sett opp kravene i prosjektet ved å starte med hvordan sluttresultatet burde være.

Entreprenører

Få informasjonen du trenger fra BIM uten å trenge å spørre noen om det. Sett opp parametere som trengs i produksjon for å rapportere fremdrift, planlegging, priser og logistikk. Spor endringer mellom informasjons- og geometriske leveranser for å se konsekvensene av disse.

Underentreprenører og leverandører

Med Bimeye kan du levere informasjonen som kreves på en mye bedre måte i BIM-prosjekter. Det du trenger å levere blir satt opp i forkant og hvis du skal levere den samme gjenstanden på flere bygningsdeler kan du gjenbruke informasjonen, hvilket betyr at hvis du trenger å legge til informasjon så trenger du bare å oppdatere dette på et sted. 

Prosjekterende

La ansvaret med å legge til, håndtere og oppdatere spesifikk informasjon til de fagene som har ansvaret for leveransen, slik som automasjon, brann og innkjøp. Gjør data og 3D tilgjengelig for hele prosjektet slik at informasjonen går fra å bli etterspurt til en hjelp deg selv tjeneste.

BIMEYE GIR EN SANN FØLELSE AV SIKKERHET
Kundeverdier & Fordeler

"Jeg er veldig spent på Bimeye. Det har gjort livet mitt så mye enklere. Jeg vet at jeg jobber på en sikker plattform. Så når jeg forlater kontoret klokka fem, trenger jeg ikke lenger å ta med meg hjemmearbeid - OG jeg sove godt om natten, sier Martin og smiler. "
Martin Elia, Architect, Cedervall

Resurs 8
icons-red_Candidate
Asset Management

Med Bimeye Asset Management vil du og prosjektgruppen ha en skyløsning som gir deg flere muligheter for samarbeid gjennom prosjektene dine.

icons-red-04
FDVU BIM

Dokumenter, bilder og eksterne lenker kan i Bimeye relateres til de relevante bygningsdelene slik at denne informasjonen blir tilgjengelig for alle i den digitale tvillingen.

Les mer
Les mer
icons-red010
Romhåndtering

Arbeide med rom i de tidlige fasene.
I Bimeye kan man arbeide med rom i de tidlige fasene av byggeprosjektet, selv før man har noe modell i noe BIM designverktøy.

Les mer
icons-red_Truck-1
Samhandle i BIM

Jobb sammen som arkitekter og ingeniører med BIM designverktøy, Set opp parametere som beriker modellene med data som fremdrift, logistikk, brann, akustikk og mye mer rett fra det samlede datamiljøet.

Les mer
icons-red022
Kalkyle & Innkjøp

Et samlet datamiljø oppdatert jevnlig fra alle prosjektets deltagere gjør at mindre tid blir brukt på kalkulasjon, mindre feil i innkjøp og leveranser, samt bedre kvalitet i anbudsprosesser.

Les mer
icons-red023
Livssyklus BIM

BIM trenger ikke bare være en del av prosjekteringsunderlaget, som prosess tilfører det verdi i alle faser av prosjektet samt i drift. Modellene skaper struktur og representerer det virkelige byggverket eller anlegget som en digital tvilling av virkeligheten.

Les mer