Kalkyle og Innkjøp

Arbeid med kalkyle og innkjøp krever et høyt nivå av kvalitet med tanke på informasjonen i prosjektet for å bli så nøyaktig som mulig.

Book demo
Resurs 13
icons-red037
Registrer data
én gang
icons-red039
Oppdatert og
korrekt informasjon
icons-red031
Mindre tid brukt på å samle sammen informasjon

Et samlet datamiljø oppdatert

Arbeid med kalkyle og innkjøp krever et høyt nivå av kvalitet med tanke på informasjonen i prosjektet for å bli så nøyaktig som mulig. Et samlet datamiljø oppdatert jevnlig fra alle prosjektets deltagere gjør at mindre tid blir brukt på kalkulasjon, mindre feil i innkjøp og leveranser, samt bedre kvalitet i anbudsprosesser. 


Resurs 12
Resurs 11

Spar tid og reduser antall fei

Adgangskontroll på parametergrupper kan begrense adgangen til sensitiv informasjon, slik som priser, til spesifikke grupper i prosjektet. Det kan også styre hvem som skal ha muligheten til å endre denne typen informasjon slik at kritisk prosjektinformasjon ikke går tapt på grunn av menneskelige feil. 

Spar tid, reduser antall feil og øk kvaliteten, som igjen reduserer kostnadene i prosjektet.