Arbeid effektivt med BIM

Funksjoner og løsninger

Effektiv sammenstilling og kommunikasjon av data og produktinformasjon til en felles datahåndteringsløsning sparer tid for konsulenter og for prosjektet generelt. 

Nedenfor er alle tilgjengelige funksjoner og løsninger samt prosessene som Bimeye gir støtte for.

Bimeye

Løsninger
Bimeye er en skyløsning for håndtering av BIM-data som sikrer kvalitet og effektivitet i dine byggeprosjekter - fra ide til overlevering. Klikk på + for å lese mer om hvilke prosesser Bimeye støtter.

Asset management

Med Bimeye Asset Management vil du og prosjektgruppen ha en skyløsning som gir deg flere muligheter for samarbeid gjennom prosjektene dine. Få den fulle oversikten over alle prosjektets asset i Bimeye, samarbeid med å tilegne disse med den nødvendige informasjonen gjennom alle faser av prosjektet for alle fag og kravstiller.

Bimeye håndterer alle BIM kategorier og komponenter fra flere modeller synkronisert to-veis til og fra Revit, Archidad eller IFC. For hvert individuelle eller grupperte asset kan man lage rapporter med detaljer slik som parametere fra modellene og bilder som gjør lister, endrings eller sammenligningsrapporter, eller detaljerte beskrivelser med den siste oppdaterte informasjonen tilgjengelig.

Book demo

FDVU BIM

Dokumenter, bilder og eksterne lenker kan I Bimeye relateres til de relevante bygningsdelene slik at denne informasjonen blir tilgjengelig for alle i den digitale tvillingen. Dette betyr t hvis du skal navigere 3D modellen kan du velge bygningsdeler og få relevant informasjon for den spesifikke delen.

For å hurtig navigere dit kan man lagre 3D-visninger med filtre. Dokumenter og andre eksterne kilder kan enkelt og effektivt lenkes til riktig bygningsdeler hvis prosjektet bruker en klassifikasjon og identifikasjonssystem slik som TFM, CoClass eller CCS.

Book demo

Romhåndtering

Ved bruk av Bimeye får hele prosjektet tilgang til riktig informasjon som beskriver bygningsdelene i prosjektet. Det krever ingen forkunnskaper om BIM/DAK designverktøy, og hver prosjektdeltaker kan enkelt finne den relevante informasjonen ved å filtrere, gruppere og seksjonere. Book demo

Samhandle i BIM

Jobb sammen som arkitekter og ingeniører med BIM designverktøy. Sett opp parametere som beriker modellene med data som fremdrift, logistikk, brann, akustikk og mye mer.

Koordiner BIM prosessen ved å bruke Bimeye som et samlet datamiljø som både interne og eksterne prosjektdeltagere kan bruke til å håndtere data, hva som leveres og hvordan. Samarbeid om å lage gjenstander for effektiv data editering til å berike modellene og det samlede datamiljøet. Man trenger bare adgang til internett og en nettleser.

Book demo

Kalkyle & innkjøp

Arbeid med kalkyle og innkjøp krever et høyt nivå av kvalitet med tanke på informasjonen i prosjektet for å bli så nøyaktig som mulig. Et samlet datamiljø oppdateres jevnlig fra alle prosjektets deltagere gjør at mindre tid blir brukt på kalkulasjon, mindre feil i innkjøp og leveranser, samt bedre kvalitet i anbudsprosesser.

Book demo

Livssyklus BIM

BIM trenger ikke bare være en del av prosjekteringsunderlaget. Som en prosess tilfører det verdi i alle faser av prosjektet samt i drift. Modellene skaper struktur og representerer det virkelige byggverket eller anlegget som en digital tvilling av virkeligheten.

Når det oppstår endringer i drift, er det viktig å ha en klar strategi for hvordan disse endringene skal håndteres, enten det er til data eller geometriske endringer av modellen. Dette gjør at modellen ikke bare er som bygget, men slik den faktisk er. Med Bimeye gjør man BIM tilgjengelig i alle faser slik at det som tidligere kun har vært et øyeblikksbilde av modellen, nå er oppdatert og tilgjengelig for alle.

lifecyclebim1

 

Jeg vil vite mer om digitale tvillinger
Funksjoner
I Bimeye administrerer du BIM -dataene dine og sikrer kvalitet og effektivitet i byggeprosjektene dine - fra idé til overlevering. Klikk på + for å lese mer om funksjonene som er tilgjengelige i Bimeye.

Produkt og funksjonalitet

Bimeye er stedet hvor du kan få den fulle oversikten. All informasjon i prosjektet kan forvaltes på en modelsentrisk måte. Noen vil være direkte som parametere med egenskaper på bygningsdelene, mens annen informasjon vil være indirekte som lenker til dokumenter.  Book demo

Prosjekt dashbord

Med Bimeye prosjekt dashbord kan du holde oversikt over prosjektet med grafikk, beregninger og aktivitetslogger. På denne måten kan du få en detaljert oversikt over prosjektet og alle dens modeller på dashbordet. Konfigurerbare metadata, sammen med informasjon om objekter som er synkronisert fra BIM designverktøy og kraftfulle visualiseringer gir innsikt for enhver prosjektdeltaker.

I tillegg til dette vil loggen gi deg innsikt til aktiviteten i prosjektet, om hver models siste synkroniserte status, statistikk, og historiske endringer til prosjektets konfigurasjon.

Book demo

BIM data og 3D visualisering

Ved bruk av Bimeye får hele prosjektet tilgang til riktig informasjon som beskriver bygningsdelene i prosjektet. Det krever ingen forkunnskaper om BIM/DAK designverktøy, og hver prosjektdeltaker kan enkelt finne den relevante informasjonen ved å filtrere, gruppere og seksjonere. Bestill Outlook2Web via skjemaet

Synkronisering

Bimeye gjør det mulig å samle sammen informasjon fra ulike modeller og BIM designverktøy som Autodesk revit, graphisoft Archicad og åpen BIM med SimpleBIM. Det samlede datamiljøet lar alle prosjektdeltakerne endre og håndtere informasjonen, selv de som normalt ikke bruker designverktøy. Book demo

Håndtere parametere

Definer prosjekt parametere, grupper dem og lag gjenstander som kan velges fra, for å gjøre berikelse av modeller med data en enkel og effektiv oppgave. Dette kan være parametere brukt i BIM designverktøy, spesialtilpassede for prosjektet, og parametere til å håndtere prosesser som ikke direkte er inkludert i design prosessen slik som brann, innkjøp eller FDV-innsamling.

Book demo

Rapporter

Lag kraftfulle rapporter med sammenstilte data direkte fra BIM. Prosjektdata kan tas ut fra Bimeye med simple lister, eller ved bruk av spesialtilpassede rapportmaler. Rapportmalene lages med Microsoft Word, og kan designes basert på prosjektets behov.  Book demo

Tilgangskontroll

Ved å sette opp prosjektets rettigheter og tilganger kan administratorer definere hvilke prosjektdeltaker som kan se, endre, eller hvis de skal ha muligheten til å synkronisere modeller fra BIM designverktøy. Dette gjør det enkelt å forsikre seg om riktig ansvarsfordeling i prosjektet. Book demo

Sikkerhet

Tribia har stort fokus på sikkerhet og stabilitet. Det er dermed lagt stor vekt på sikkerhet for driftsmiljøet som er lokalisert i Norge og beskyttet av norsk lovverk.

  • Data som ligger på Bimeye blir sikkerhetskopiert 2 ganger per døgn, og slettede/endrede filer oppbevares i 20 dager.
  • Det fysiske driftsmiljøet er fordelt på to anonyme datasentre, og informasjonen som lagres i Tribias samhandlingsløsninger blir speilet i sanntid for rask gjenoppretting ved en eventuell katastrofe.
  • Driftsmiljøet til Bimeye er både sikret mot naturkatastrofer og cyberangrep.
  • Det er mulig å bestille to-faktor autentisering fra Tribia for å øke sikkerheten ved pålogging. Dette sikrer at ikke andre kan logge inn på din konto, selv om uvedkommende kjenner til ditt passord.
Book demo
Hvorfor du skal velge Bimeye

Berike, dele og samarbeide

En BIM-datahåndteringsløsning som er kvalitativ og effektiv for dine byggeprosjekter, fra idé til designprosess, produksjon, overlevering og drift.

Bimeye for

Hvorfor du skal velge Bimeye

Det skal være enkelt å håndtere BIM-data

Oppdaterte og nøyaktige data reduserer feil og innkjøp, med en forbedret og enklere måte å kontrollere og kvalitetssikret data forbedrer fremdriften. 

Book en uforpliktende demo