Avvikshåndtering

En av mange daglige rutiner i et byggeprosjekt er å håndtere ulike typer av avvik. Dette kan for eksempel være feil og mangler, RUH, SJA, befaringer og KS sjekklister. Et avvik kan også få store konsekvenser for økonomi, fremdrift og kvalitet.

Resurs 12
icons-blue_Drawing engineering
icons-blue_Candidate
icons-blue_Engineer on laptop
Elektronisk avviksregistrering
inn til Interaxo
Full kontroll på saksbehandling og rapportering
Koble avvik til modell
avvikshåndtering_3

Alt samlet i Interaxo

Alle avvik i Interaxo kan knyttes direkte til modellen i vår BIM viewer, enten ved å linke til objekter fra oppføringen eller opprette en oppføring direkte mens du er inne i modellen. Dette er også viktig informasjon å ta med seg ved en overlevering til forvaltning slik at man har all informasjon tilgjengelig på objekt nivå.

Ved å samle all avvikshåndtering i Interaxo kan du også lære av dine avvik til senere prosjekter. Du kan enkelt få oversikt over alle typer avvik og sammenligne dette med andre typer prosjekter og se hvor man kan forbedre seg til neste prosjekt.

Full oversikt over alle typer avvik

Bygg opp prosjektets elektroniske avviks-skjema i Interaxo og registrer nye avvik på PC eller direkte via mobilappen Interaxo onSite.

Det blir enklere å innrapportere nye avvik og samtidig laste opp bildene direkte fra mobilen din. Du kan behandle alle avvik videre i en arbeidsflyt tilpasset prosjektets behov, hvor dokumentasjon og kommunikasjon ligger ett sted.

onsite