Digitale innovasjoner for byggeprosjekter

06 desember 2019

Digitale innovasjoner for byggeprosjekter

Det å velge en karrierevei som prosjektleder innen bygg og anlegg er ikke noe å kimse av. Det kreves pågangsmot, kompetanse, menneskelig teft, lederevner, autoritet og struktur i mengder. Samtidig må man tåle press og stress når stramme tidsfrister og budsjetter skal møtes. Dette bare for å nevne noe, så her er det bare å ta av seg hatten. 

Arbeidsoppgavene er også mange og varierte. Du skal lede og administrere anlegg, ha ansvar for økonomi, og kostnadskontroll, fremdrift og kvalitet på utførelse av arbeidet. Prosjektlederen skal også forhandle og inngå kontrakter med byggherre og underleverandører og har ansvar for varebestilling og logistikk.

Plikt til internkontroll

 

Samtidig skal du handle i tråd med aktuelle lover og forskrifter, der SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), KS (Kommunenes Sentralforbund) og HMS (helse, miljø og sikkerhet) -rutinene blir overholdt, slik at alle er i god behold og tilfreds. Dette skal følgelig dokumenteres, og som prosjektleder er du pliktig til å gjennomføre internkontroll av rutiner innen disse områdene. 

 

Om du vil lese mer om lovene, har vi lagt ved en nyttig lenke til lovdata.no  Her kan du gå mer i dybden på hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg og dine prosjekter. 

Mange involverte

Det er mange involverte som følger et prosjekt, fra A til Å. Alt fra håndverkere, fagfolk med spesialkompetanse og leverandører skal koordineres i de forskjellige prosjektfasene. Informasjonen må derfor flyte lettest mulig mellom alle leddene, for å unngå unødige misforståelser, eller konflikter som i verste fall kan føre til kostbare rettssaker i etterkant. 

Som prosjektleder er det din oppgave å holde øye med all dokumentasjon i prosjektet, og sørge for at alle de aktuelle personene har de oppdaterte versjonene av vedtakene som blir fattet fortløpende i byggeprosesser. I tillegg til at tid alltid er en mangelvare, da du stadig er i møter eller befinner deg ute på byggeplassen. Dette er med på å gjøre det utfordrende å beholde en god struktur og oppfølging.

5 tips til effektiv prosjektledelse

Det er sannelig mye du skal holde orden på ved tanke på prosjektledelse. Vi har derfor 5 tips som er gode å ha med seg på veien. 

 

  • Ha en god prosjektplan. Denne bør beskrive hva, når og hvor mye. 

 

  • Struktur. Det er helt essensielt at det foreligger god struktur helt fra prosjektets oppstart, ellers kan det raskt bli kaos uten sidestykke. 

 

  • Ha fokus på målet. Et prosjekt har flere delmål, men for å lykkes må du ha fokus på hovedmålet hele veien. Tenk helhetlig og langsiktig. 

 

  • Vær proaktiv, en god leder ligger i forkant av prosjektet, og har full kontroll på alt fra problemstillinger som kan dukke opp og bemanning, til aktuelle leveranser som må komme i tide. 

 

  • God dokumentasjon. Sørg for gjennomgående god dokumentasjon, som blir lagret riktig, forsvarlig og tilgjengelig for alle aktuelle parter.